top of page

Välj Anläggning

Användarvillkor

SÄRSKILDA RESEVILLKOR - PADELRESA BOKNING WE LOVE PADEL

Kontakta oss på telefon, mail, hemsida eller besök vårt kontor i Saltsjöbaden. Huvudkontor: Ringvägen 7, 133 35 Saltsjöbaden Mail:info@welovepadel.se Hemsida: www.welovepadel.se


AVTAL

Avtalet blir bindande för båda parter när arrangören bekräftat resenärens beställning (bokningsbekräftelse) om inte annat avtalats. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.


BESTÄLLARENS ANSVAR

Det åligger beställaren av resan att svara för att all information och alla regler om resan når samtliga resenärer före avresan. Vid ändring av telefonnummer, mejladress eller adress ska detta meddelas till oss så detta kan läggas in i er bokning. Det är väldigt viktigt så att vi kan informera er om möjliga ändringar som rör resan.Vid felaktiga uppgifter från resenär såsom felstavat namn kan priskostnader tillkomma.Resenär är själv ansvarig över kostnader som tillkommer vid avsaknad av pass/id.Glöm ej meddela oss om er grupp har allergier el. andra specifika önskemål om mat, så ska vi försöka tillgodose behoven i den mån det är möjligt.  har inget återbetalningsansvar om gäster blir avvisade från arenan på grund av ex. dåligt uppträdande.


BETALNING AV RESA

Anmälningsavgift vid bokning är 50% av bokningens ordervärde och skall vara We Love Padel  tillhanda senast 10 dagar efter bokning.Slutbetalning oss tillhanda senast 30 dagar innan avresa.


KOSTNAD FÖR AVBESTÄLLNING

Vid avbeställning från bokningsdatum till 3 månader före avresa betalas hela anmälningsavgiften som avbeställningsavgift.Avbeställning från 3 månader fram till avresa betalas 100% av totala ordersumman som avbeställningsavgift.


RESEBEKRÄFTELSE

Ev. muntliga löften som getts vid bokning skall finnas på resebekräftelsen för att kunna åberopas.


RESEHANDLINGAR

Det är resenärens eget ansvar att kontrollera att alla resehandlingar när dessa erhållits och omgående påtala ev. felaktigheter.


FLYGRESAN & BAGAGE

We Love Padel ansvarar inte för ev. flygtransport som ingår i paketresan.We Love Padel ansvarar inte heller för ev. förseningar för bokade flygresor eller anslutningar till avreseorten på paketresan. Respektive flygbolag har egna regler och det är resenärens skyldighet att skaffa sig kännedom om dessa. Flygbolagen har heller inget ansvar för övriga delar i paketresan. Flygnummer och avresetider kan ändras, gå noga igenom de färdhandlingar du fått. Vi reserverar oss för att bagagereglerna kan komma att ändras.ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, SRF:s

Alla resor genomförs i enlighet med de allmänna resevillkoren för paketresor ( se nedan). Vi reserverar oss för force majeure, inställande av resa som inte samlat tillräckligt många deltagare samt andra orsaker utanför vår kontroll som kan försvåra eller förhindra resornas genomförande. Reservation görs också för prishöjningar p.g.a. höjda transportpriser och/eller ändringar i valutakurser.


ÖVRIGT

We Love Padel reserverar sig för ändring av resplan/resväg eller priser som kan ske på omständigheter utanför We Love Padel kontroll såsom; höjda transportkostnader, valutaförändringar, förändrat antal resenärer, flygplatsavgifter, flygskatter m.m.Ev. reklamationer av resa skall inkomma till We Love Padel senast 15 dagar efter avslutad resa och skall vara skriftlig. Inkommer reklamation senare beaktas/behandlas den ej.


Sekretess

Vi samlar endast in de uppgifter som vi behöver för att gå vidare med det angivna ändamålet. Vi lagrar inte dina personuppgifter i en annan form eller under en längre period än vad som anses skäligt för det eller de ändamål som vi har tagit emot dina uppgifter för. Tidsperioden kan variera och bestäms i regel av ändamålet. Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss. Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss på We Love Padel


bottom of page